BasicEDU Mentörlük ve Güçlendirme Programı; mentörlerin dezavantajlı kadınların temel yetkinliklerini ve temel yeterliliklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için hedef grupla çalışma yöntemlerini öğrenmelerini sağlayan bir programdır.

  • Giriş

  • Hedef Grup

  • Modül 1:  Öğrenmeyi Öğrenme Yetkinliği

  • Modül 2:  Dil ve İletişim Becerileri

  • Modül 3:  Matematiksel Beceriler

  • Modül 4:  Dijital Beceriler

  • Modül 5: İşgücü Piyasası Oryantasyonu, İş Arama Araçları ve Stratejileri


BasicEDU Güçlendirme Aktivite Kitabı :  Planlanan Mentorluk ve Güçlendirme programında en güçlü ve etkili etkinlikler ve uygulamalar seçilecek ve BASICEDU Güçlendirme Aktivite Kitabı'na aktarılacaktır. Bu kitap katılımcıların farkındalıkları ve özgüvenlerini güçlendirmek için farkındalık uygulamaları ve alıştırmaları ile tanıştırıyor. Ayrıca, katılımcı dezavantajlı kadınların kendi deneyimlerini ve elde ettikleri başarıları paylaşarak oluşturdukları ilham verici başarı hikayelerini de içerecek ve böylece toplumlarında rol model olacaklardır. Bu kitap, dezavantajlı kadınların ve onların kadın mentorlarının desteğiyle üretilecek ve çevrelerindeki diğer kadınlara dağıtılacaktır. Kitaptaki etkinlikler kendi kendini açıklayıcı ve uygulaması kolay olacaktır.

  1. BasicEDU PROJESİ
  2. GÜÇLENDİRME AKTİVİTELERİ
  3. BasicEDU BAŞARI HİKAYELERİ