Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε καλλιτέχνες όλων των ειδών και αποσκοπεί στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων προκειμένου να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητά τους. 
Το μάθημα είναι διάρκειας 58 ωρών, περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος (32 ώρες) και το πρακτικό μέρος μέσω αναθέσεων (26 ώρες).
Οι ενότητες του μαθήματος είναι οι εξής: 

Θεωρητικό Μέρος:
- Ταυτότητα (Brand name) - Καλλιτέχνης / Έργο /Περιεχόμενο / Παρουσίαση
Επιχειρηματικό Πλάνο. Βραχυπρόθεσμοι και Μακροπρόθεσμοι Στόχοι
- Δημιουργία δικτύων κοινότητας και επιτυχημένων συμπράξεων
- Χρήση των Social Media 

Πρακτικό Μέρος:
- Δημιουργία Προσωπικού Φακέλου Παρουσίασης Έργου (Portfolio)
 

Το μάθημα περιλαμβάνει:
  • Δημιουργία και Διαχείριση Διαφημίσεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Στόχευση κοινού αποδεκτών
  • Η χρέωση των διαφημίσεων στο Facebook και στο Instagram
  • Παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές

Το κέντημα του ψωμιού αποτελεί ελληνική παράδοση και έκφραση δημιουργίας και συμβολισμών.

Στόχος του μαθήματος είναι η διεύρυνση της δημιουργικής σκέψης και η προσπάθεια να συνδυαστεί η παράδοση με την επιχειρηματικότητα.