Kurss iepazīstina ar projektu vadības pamatiem, apskatot projektu vadības elementus un instrumentus.

Šis kurss iepazīstina ar līdzdalības dizaina pielietošanas iespējām sociālu iniciatīvu attīstīšanai, fokusējoties uz ieinteresēto pušu kartēšanu un analīzi, problēmas definēšanu un kopīgu risinājuma veidošanu.

Kurss sniedz zināšanas par partnerību attīstīšanu un spēcīga sadarbības tīkla izveidi vietējā kopienā, fokusējoties uz iespējamo partneru identificēšanu un veiksmīgas partnerības veidošanu.