Šis apmācību kurss ir izstrādāts Erasmus+ projekta Living Heritage 4 All ietvaros.

Projekts ir saistīts ar Eiropas kultūras mantojuma gadu (2018). Saskaņā ar Eirobarometra aptauju 8 no 10 eiropiešiem uzskata, ka kultūras mantojums ir svarīgs ne tikai viņiem personīgi, bet arī viņu kopienai, reģionam, valstij un ES kopumā. Vairākums lepojas ar kultūras mantojumu neatkarīgi no tā, vai tas atrodas savā reģionā vai valstī vai citā Eiropas valstī. 2018. gadā un pēc tam tūkstošiem iniciatīvu un pasākumu visā Eiropā ļauj iedzīvotājiem iepazīt Eiropas bagātīgo kultūras daudzveidību un pārdomāt, kā to saglabāt nākamajām paaudzēm.

Projekta mērķi ir:

 • Palielināt izglītības iespēju pieejamību mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām;
 • Palielināt iespējas mazāk aizsargātām grupām izpētīt Eiropas mantojumu;
 • Motivēt un dot iespēju cilvēkiem no mazāk aizsargātām grupām, izmantojot jaunas apmācības iespējas par Eiropas kultūras mantojumu.

Projekta darbības mērķi ir:

 • Veikt salīdzinošu pētījumu par tradicionālajiem svētkiem un ēdieniem vai aktivitātēm, kas saistītas ar šiem pasākumiem katrā valstī/reģionā;
 • Izveidot darbnīcu kolekciju, kas iepazīstina ar katras valsts kultūras mantojumu un sniedz iespēju ikvienam izpētīt Eiropas kultūras mantojumu;
 • Izstrādāt ceļvedi pasniedzējiem ar ieteikumu un paraugprakses apkopojumu mantojuma popularizēšanai, lai stiprinātu neaizsargātās grupas;
 • Izveidot Heritage4All tiešsaistes mācību platformu ar tiešsaistes mācību resursiem;
 • Nodrošināt apmācību iespējas pieaugušo treneriem un pieaugušajiem izglītojamiem no mazāk aizsargātām grupām.

Projekta mērķa grupas ir:

 • Pieaugušo izglītotāji, organizācijas, kas darbojas kultūras aktivitāšu jomā, organizācijas, kas darbojas pieaugušo izglītības un apmācības jomā, pārstāvji sociālo lietu jomā, vietējās, reģionālās un valsts iestādes un politikas veidotāji;
 • Galīgie labuma guvēji: neaizsargātas sabiedrības grupas, tostarp migranti, etniskās minoritātes, jaunieši, pensionāri, cilvēki no nelabvēlīgiem apgabaliem, cilvēki ar invaliditāti utt.
 • Netiešie labuma guvēji: vietējās kopienas.

Lejupielādējiet projekta ietvaros izstrādāto pētījumu par tradicionālajiem svētkiem (angļu valodā) un vadlīnijas izglītotājiem vietējā kultūras mantojuma pielietošanai un saglabāšanai, lai stiprinātu mazaizsargātas sabiedrības grupas.

Skatieties vebināru, kas iepazīstina ar projektu:


Skatieties vebināru, kas iepazīstina ar darbnīcām:


Skatieties vebināru, kas iepazīstina ar projekta rezultātiem: 


CC-BY License    Visi Living Heritage 4 izstrādātie materiāli ir licencēti saskaņā ar Creative Commons Attribution 4.0 starptautisko licenci.


2020-1-LV01-KA204-077529

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tāda satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.