2021-1-DE02-KA220-ADU-000026184Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
CC-BY License    Cały materiał opracowany przez Project ECHO objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Przewodnik przedsiębiorczości

Ukończ wszystkie kursy, a następnie sprawdź naszą grę online: https://projectecho.eu/game/