2021-1-DE02-KA220-ADU-000026184Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
CC-BY License    Visi projekta ECHO izstrādātie materiāli ir licencēti saskaņā ar Creative Commons Attribution 4.0 starptautisko licenci.

Uzņēmējdarbības ceļvedis 

Pabeidzis visus kursus, pārbaudiet mūsu tiešsaistes spēli: https://projectecho.eu/game/

Radošums Ziemeļlatgalē: